Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 23 juni 2010

Ny kollektivtrafiklag debatterades igår i riksdagen!


Idag kommer vi att besluta om en ny kollektivtrafiklag. Det innebär att resenären sätts i centrum och att alla de olika transportslagen kommer att kunna vara likvärdiga när det gäller kommersiella aktörer. Vi har redan kommersiella aktörerer inom luftfarten och sjötrafiken , även i viss mån inom järnvägen...mera blir det efter den 1 oktober 2010. Nu kommer det också kunna vara företag som kan konkurrera med kollektiva busslinjer. Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012.


Känns spännande och roligt! Detta är en lag som kollektivbranchens aktörer som Svensk Kollektivtrafik, Bussbranchen, Sveriges kommuner och landsting, Taxibranchen m fl länge längtat efter....alliansen fortsätter och levererar!