Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 1 juli 2010

Underteckna uppropet SAMVETSMANIFESTET!


Svenska Evangeliska Alliansen har nu till alla konferenser, Almedalsveckan mm kommit med ett angeläget upprop om Samvetsfrihet.


Så här står det på deras hemsida:


Vi tror...
...att synen på människan, äktenskapet och religions- och samvetsfriheten är avgörande för möjligheten att bygga ett samhälle som präglas av rättvisa, omsorg och frihet.


Vi inbjuder...
...kristna från alla traditioner att skriva under Samvetsmanifestet.


Vi verkar för...
...att alla med inflytande och ansvar ska respektera och försvara rätten för kristna att tro och leva i enlighet med sin övertygelse och utifrån sitt samvete.


Detta är ett angeläget upprop...jag tror att ett samhälle måste byggas på goda värderingar och jag tror personligen att de skall byggas på de kristna värderingarna......värderingar som bär från generation till generation. Jag vill också värna min rätt att få ha en tro och få utöva den. Inte alltid en självklarhet i dagens Sverige....


Delar du min vision så skriv under manifestet.....http://www.samvetsfrihet.se/