Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 14 juni 2010

Del 9 - Utredningsmän utsedda för att utreda bordningen av det turkiska fartyget Mavi Marmara

Nu kan ni se att jag har lyckats länka alla youtube och andra länkar till mina blogginlägg av Ship of Gaza jippot....det tog lite tid att få allt fungera ...men nu är det nog ok...läs alla mina delinlägg....inget är borttaget ( till Rapport journalisterna !) men något youtube tillägg har jag lagt dit...

Nedan följer ett urklipp från journalisten Dick Haas nyhetsbrev som kom denna natt..
När kommer vi att läsa detta i svenska tidningar...duktiga och välrenommerade jurister, både israeler och utländska....

Jerusalem, måndagen 14 juni 2010 - - meddelande från journalisten Dick Haas

Före detta högsta domstolsdomaren Jakob Terkel leder utredningen om
missödena i samband med bordningen av det turkiska fartyget Marmara den
31 maj i år. Han kommer att assisteras av Shabtai Rosen, en välkänd
israelisk professor i internationell rätt, och av Amos Horev, tidigare
kansler vid Tekniska högskolan i Haifa. Han hade också en framgångsrik
karriär som israelisk officer i flera krig, Han har generals rang idag i
den israeliska armeens reserv.

Två internationella jurister blir observatörer när utredningen inleds: den
ene är Ken Watkin, med ett långt förflutet som toppofficer i den
kanadensiska armeen, den andre är juristen David Trimble från Nordirland
som fick Nobels fredspris 1998 tillsammans med kollegan John Hume.

För några timmar sedan sade en av USA:s FN-diplomater att Washington ställer sig bakom den israeliska utredningen. Om det räcker som bekräftelse visar sig längre fram.