Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 3 juni 2010

Del 3 - Israel har RÄTT att försvara sin nation och sin befolkning

De som organiserat denna propagandaresa är en turkisk organisation som bland annat supportar radikal islamistiska nätverk som Hamas som kontrollerar och styr i Gaza med järnhand....se nedan dock bara på engelska.

Prominent among the coalition organizations participating in the aid flotilla were Turkish IHH (Insani Yardim Vakfi, IHH, "Humanitarian Relief Fund").

Similar to other radical Islamic organizations, it leads a broad program of important activities in distressed areas around Turkey.

However, sorrowfully, besides its legitimate humanitarian activities, IHH supports radical Islamic terrorist networks, such as Hamas. In 2006 a Danish research institute called the Danish Institute for International Studies conducted a study which reported that in the past IHH had connections with Al-Qaeda and global jihad operatives - se sidorna 10 - 14