Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 17 april 2013

Kommentar i Världen Idag som gladde mig!

Kommentar 2013-04-17

 

Enochsons sorti förlust för KD

Att Kristdemokraternas riksdagsledamot för Göteborg, den flera gånger på personröster invalda Annelie Enochson, nu aviserar att hon lämnar riksdagen efter 14 år, i och med valet 2014, innebär en klar förlust för hennes parti.
Tillsammans med några andra klarsynta och modiga riksdagsledamöter inom KD har hon tydligare än andra vågat visat på att Kristdemokraterna gör skillnad, är ett verkligt alternativ och står med sina kristna grund för helt andra synsätt än den förhärskande materialismen i liberalismens och socialismens former.

Den linje Annelie Enochson frimodigt drivit har i flera fall också blivit partiets egen, fast i efterhand. Ingen hör i dag KD-ledaren Göran Hägglund driva att Sverige ska ha en ny folkomröstning om eurointräde. Riksdagen kommer knappst heller att riva upp sitt beslut 2010 att kräva ett turkiskt erkännande av folkmordet på armenierna och syrianerna. Tydligt har hon stått upp för att den kristna synen är att aborter innebär att liv släcks.
Som tidigare ordförande för föreningen Kristna riksdagsgruppen har också Annelie Enochson visat att engagemang i det kristna civilsamhället inte upphör i och med inträdet som personvald i Sveriges riksdag. Hon har varit en och samma person i båda dessa sammanhang. Det har imponerat och vunnit väljarnas respekt och gillande. Annelie Enochson kommer att saknas.