Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 11 april 2013

700 miljoner mer till drift och underhåll av järnväg under 2013!

Vårproppen, det vill säga regeringens vår budget, har omfördelat 700 miljoner till drift och underhåll för järnväg---positivt och värt att blogga om. Läs nedan.


Från Trafikverkets hemsida

Omfördelning av anslag förstärker drift och underhåll av järnvägen
I samband med den ekonomiska vårpropositionen beslutar regeringen att omfördela medel inom Trafikverkets anslag för 2013. Det möjliggör ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnvägen, vilket säkerställer finansieringen av den höjda nivå för drift och underhåll under 2013 som Trafikverket planerat för.

– Jag välkomnar regeringens beslut som ger oss möjlighet att kunna öka takten i byten av spår och kontaktledningar redan under 2013, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

– De låga räntenivåerna gör att våra anslagna medel för ränteutgifter visar överskott. Därför har vi bett regeringen att överföra dessa överskottsmedel till att ytterligare förstärka satsningen på drift och underhåll av järnvägen, säger Gunnar Malm. Överföringen är totalt 1 200 miljoner kronor.

Regeringen bedömer att de ökade medlen kan användas effektivt och bidra till att öka järnvägssystemets robusthet.

Från och med år 2014 kommer en ny långsiktig plan att gälla. Planeringsramarna för den långsiktiga planen 2014–2025 rymmer ökade medel till järnvägsunderhå