Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 4 april 2013

Bekämpa sjöröveriet - heja Svenska Marinen!


Idag var det en presskonferens om Försvaksmaktens insatser. Från och med lördag kommer fartyget HMS Carlskrona med en besättning på 117 personer och som befinner sig i Adenviken, att delta i EU:s insatser mot sjöröveriet. Totalt patrullerar åtta fartyg från EU området. Ett område som är lika stort som hela Nordeuropa. Det är ungefär som att bevaka Nordeuropa med åtta polisbilar, säger en person från Försvaret.

Men det ger resultat. Förra gången 2009 när Sverige deltog, fanns det  8-10 fartyg som var kapade och upp mot 800 personer gisslan. I dag är det två fartyg med 60 personer i gisslan.

I första hand skall den svenska styrkan skydda matsändningarna i "World food program" till Somalia, men även sårbara fartyg och känsliga laster ingår i bevakningen. Den svenska styrkan ska arbeta i området i fyra månader och uppgår totalt till 152 personer. Av dessa är 24 kvinnor.

Jag har motionerat om att vi måste bekämpa sjöröveriet/piraterna. Och gläds över att nu är det verklighet.

Så kämpa på Svenska Marinen och se till att piraterna slutar att härja och att vår sjöfart kan känna sig trygga i detta vatten samt att hjälpsändningaran kommer fram till de mest behövande!