Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 13 april 2011

Mobiltelefonanvändade vid bilkörning debatterades i riksdagen!

Pressmeddelande Stockholm den 13 april 2011 Bilkörning kräver uppmärksamhet – Eftersom Albanien nu genomfört restriktioner för användande av mobiltelefon vid bilkörning blir Sverige det sista landet i Europa att under 2012 ta i frågan. Det sade Annelie Enochsson, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, i samband med att Trafikutskottet debatterade trafiksäkerhet i riksdagen. – Att använda handsfree känns självklart när man kör. Jag vill inte förbjuda GPS, twittrande eller SMS:ande, men ska du göra det får du stanna bilen. – Den gamla lagen om vårdslöshet i trafiken från 1951 tar inte hänsyn till dagens teknik. Vårdslöshetslagen dömer efter medvetet risktagande. Idag ropar våra tekniska landvinningar efter vår uppmärksamhet oavsett om vi bett om tillfälle för det eller inte. – Trafiksäkerhet kräver att vi motverkar omdömeslöst beteende, det handlar om liv, avslutar Annelie Enochson. För mer information: Annelie Enochson Riksdagsledamot tel. 08-786 44 20 mobil. 070-65 50 650 Jonathan Lindgren Politisk sekreterare tel. 08-786 53 08 mobil. 070-558 69 77