Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 29 april 2011

Besök på Sjöfartsverket- träffade den nya GDIdag var jag och Jonathan Lindgren på besök hos Sjöfartsverket i Norrköping. Ett besök som var inplanerat sedan länge...jag ville träffa deras nya GD och prata om hur vi skall utveckla sjöfarten i Sverige. Det var ett mycket givande möte och jag gläds över ett så tungt verk har fått en sådan dynamisk ny ledare. En visionär ledare som vill utveckla verket och få den att inse att den finns till för sina kunder och att kundnyttan är det viktigaste...länge sedan man hörde en myndighetsperson prata i sådana termer.

Sjöfartsverket har länge upplevts om mossigt, gubbigt och byråkratiskt. Det kommer det att bli ändring på under den nya GD Ann-Catrine Zetterdal. Att få en kvinnlig GD som är civilingenjör och har sina arbetslivserfarenheter från näringslivet är precis var Sjöfartsverket behöver. Jag tror att Sjöfarstverket kommer att bli dynamiskt, kundfokuserat och kvinnligare framöver..leve det nya Sjöfartsverket!

Nu gäller dock oxå för oss politiker att fatta kloka snabba beslut som gör att sjöfartsnäringen kan utvecklas , flaggas tillbaka, öka i anställningar och återfå en framskjutande plats i samhället. Kom igen mina kollegor i riksdagen och Rosenbad!