Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 14 april 2011

Larmnummer 116000 för försvunna barn skall införas!
Maria Larsson meddelade igår i Expressen att hon kommer att införa larmnumret 116000 för kidnappade barn eller barn som är på väg att föras bort.
Äntligen!


Detta har jag kämpat för i flera år och nu äntligen blir det verklighet.


Det är inte värdigt ett land som Sverige att ca 200 svenska barn kidnappas och förs iväg till annat land av en av sina föräldrar. Oftast är den som har vårdnanden kvar i Sverige och få börja en fruktansvärd kamp med att få tillbaka sitt barn igen. Det bästa är ju att förhindra att barnet olovligt förs ur landet och där kommer ett larmnummer in. Ett nummer man kan ringa så fort man anar att ett bortförande är på gång och myndigheter kan då förhindra att detta sker.


se vidare mitt pressmeddelande


Äntligen 116-nummer för bortrövade barn


– Bortom de officiella 200 barn som försvinner eller kidnappas i internationella vårdnadstvister finns ett skrämmande mörkertal. Det är glädjande att Sverige äntligen börjar lägga förutsättningarna för ett akutnummer.


Det säger Annelie Enochsson, kristdemokratisk riksdagsledamot, efter att barnminister Maria Larsson kunnat presentera åtgärder för att införa det europeiska akutnumret 116 i Sverige. Akutnumret ska snabbt uppmärksamma såväl de behöriga svenska myndigheterna som vid behov myndigheterna i övriga EU länder om försvinnande för att kunna lösa även gränsöverskridande fall av försvunna barn. Tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt.


– I sådana här situationer spelar den första tiden efter bortförandet en oerhört viktig roll. Att snabbt kunna sprida signalement och uppgifter till myndigheter i flera länder förebygger och förhindrar bortrövanden.


Annelie Enochson blev vald till årets medförälder av nätverket Saknade Barn 2009 efter att i många engagerat sig för saknade barn och agerat för att 116-numrets införande. Nätverket Saknade Barn arbetar återfinnande av saknade eller kidnappade barn.


– Det är brottsligt att olovligt föra bort ett barn och innebär psykisk misshandel av det barn som bortförs. Att agera när ett barn väl förts bort är komplicerat, både juridiskt, politiskt och praktiskt för alla inblandade. Efter att lång tid gått börjar dessutom barnet anknyta till sin nya tillvaro vilket försvårar möjligheterna till återförande, avslutar Annelie Enochson.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650


Jonathan Lindgren
Politisk handläggare
tel. 08-786 53 08
mobil. 070-558 69 77