Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 10 mars 2011

Sjöfartstödet måste utvidgas!


Som trafikpolitiker så ligger sjöfarten på mitt bord. Jag har länge kämpat för att vi skall införa tonnageskatt och på andra sätt få ett slut på utflaggningen till andra länder för våra fartyg. Vi måste oxå öka vår handelsflotta och se till att vi får flera som flaggar in till oss. Under den sista tiden har jag engagerat mig i det göteborgska företaget Marin Mättekniks problematik med uteblivit sjöfartsstöd. Detta företags grundare , Ola Oskarsson, blev vald till årets entreprenör och har ca 220 anställd. Många av dem är unga med en gedigen akademisk bakgrund .


Jag har skrivit en fråga till ansvarig minister Elmsäter Svärd och haft interna diskussioner men i detta fall så verkar det som byråkratin segrar. Det som hänvisas till det är att EU som 2004 definierade att sjöfartsstöd kan man bara få om "fartyget i sin näringsverksamhet utför transporter av gods eller passagerare". Marin Mätteknik är ett moderna sjöföretag som utför kartläggning av bottnar och mäter sjöbotten för bland annat kabelläggningar eller gasledningar.


År 2004 var sjöfarten mestadels transport av gods eller passagerare....men nu görs annat oxå....utvecklingen går framåt...även inom sjönäringen!


EU upplevs mer och mer som en stor koloss som vi lydigt böjer oss under och som verkar omöjlig att påverka. Enligt uppgift skall kommissionen reviderar sina riktlinjer i vår...det gäller att Sverige då försöker modernisera dessa riktlinjer så att framtids företag som Marin Mätteknik kan åtnjuta likvärdiga villkor som andra sjöföretag! Allt annat är ett misstag!..Ett STORT misstag!


Frågan är bara om vi har kvar Marin Mätteknik till dess...det oroar mig!