Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 25 mars 2011

Besök på Chalmers Transport och logistik center


Jag hann med ett studiebesök till idag och det var på Chalmers sektion" Teknikens ekonomi och organisation" och avdelningen "Logistik och Transport". Var med där på deras ledningsgruppsmöte och fick på ett förtjänstfullt sätt presenterar för mig olika forskningsprojekt och center som arbetar med trafiksäkerhet, transport effektivitet, hållbara fordon och drivmedel med mera. Det är alltid bra att träffa företrädare för forskningen och se vad som är på gång och vad som görs i Göteborgs olika högskolor.
Diskutera bland annat mobiltelefonens farlighet när man samtidigt kör ett fordon. Sverige är det enda land i Europa förutom Albanien som inte har någon form av begränsning när det gäller att prata eller använda mobiltelefoner vid fordonskörning. Min egen empiriska undersökning som grundar sig på vad jag iakttar när jag själv åker eller kör bil det är .....att är det någon som kör tokigt eller agerar vårdslöst i trafiken så sitter ofta den personen med en mobiltelefon upptryckt i örat och är mentalt någon annastans än där hans fordon är just då. Särskilt otäckt är det om det rör sig om en långtradare eller busschaufför. Den ena är stor och farlig, den andra har många passagerare och därmed ansvarig för ett antal liv. Jag skulle önska att vi hade någon form av begränsningar av mobilanvändandet i bilar...börja med att påbjuda handsfree vid bilkörning!