Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 27 mars 2011

Barnen mår väl av att vara med sina föräldrar! Svår sanning!I dagens Göteborgs - Posten finns en lysande artikel av Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström där de tar upp det uppenbara att barnen mår inte bra i dagens Sverige för de separeras från sina föräldrar alldeles för tidigt. Enligt forskning på anknytningsbegreppet så är det alldeles för tidigt att lämna bort ett barn vid 1 års ålder till förskolan. Först vid 4 - 5 års ålder får barnen ett tidsbegepp och fattar att föräldrarna kommer tillbaka när det lämnat dem på förskolan. De skriver följande att " skador i anknytningsprocessen är ofta irreparabla och resulterar i oro, ångest och depression, just vad ungdommar lider av idag". Vi säger inom kristdemokratin att det är familjen som skall bestämma vid vilken tidpunkt man skall lämna bort sina barn till förskolan.....visst, vi politiker är inga överfömyndare. Men då skall vi också skapa villkor så att de som vill vara hemma med sina barn också skall få denna möjlighet, först då blir vi trovärdiga med våran politik om valfrihet. Låt alla få en föräldrarlön till barnen är 3 år på motsvarande vad en förskoleplats kosta, idag runt 14.500 kronor per månad netto. Jag tror många hellre då skulle vara hemma med sina barn än att stressa runt och leva med konstant dåligt samvete och få oroliga barn. Det är min åsikt i valfrihetens Sverige....politisk inkorrekt men det är väl vad åsiktsfrihet innebär?