Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 13 december 2010

Debatt om järnvägssituationen i Sverige


Debatten om situationen för järnvägen idag i riksdagen var förutsättningsbar...de rödgröna skyller på att tågen står stilla på oss i alliansen ....utan att inse att det eftersatta underhållet är deras del i kakan.


Alliansen höjde under förra mandatperioden de årliga anslagen för järnvägens drift och underhåll med ca 1,8 miljarder kronor, från cirka 3,8 miljarder till 5,6 miljarder. Det är en höjning med 47 procent mellan 2006 och 2010.


Jag lyfte fram i debatten problemen med att SJ inte har vinterväderdeklarade sina nya tåg.


Och det är mycket pengar - 20 nya snabbtåg för 2 miljarder och 20 nya höghastighetståg för 5 miljarder. Tågen som köps in måste klara det svenska klimatet. Tågen måste helt enkelt vara vinterväderdeklarerade!

Upphandlingen måste ske utifrån kvalitet. Det behövs också ett system för vintertestning av tåg, på samma sätt som idag sker för bilar. När Trafikverket godkänner tåg för trafik i Sverige tittar de idag endast på ett säkerhetsperspektiv, inte på driftsäkerheten. Denna prövning skall självklart kompletteras med ett driftsäkerhetskrav.