Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 2 december 2010

¨Barnens bästa är tid med föräldrarna!


Läste en intressant artikel på Newsmill om Barnens bästa som vi fattade beslut om igår i riksdagen. Artikeln är skriven av HAROs ordförande Madeliene Wallin. En artikel som jag ställer mig bakom.