Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 21 december 2010

Budgeten för utgiftsområde 22 - kommunikationer i riksdagen idag.


Idag hade trafikutskottets sin budgetdebatt om utgiftsområde 22 som är vårat utgiftsområde. Inom detta budgetområde finns drygt 40 miljarder som vi snart skall klubba igenom i kammaren. Mycket diskussion blev det om Öresundbroavgiften. Jag ställer mig bakom alliansens beslut om att låta samma regler gälla på denna bro som för alla andra broar och vägavsnitt . När avtalen skrevs mellan Danmark och Sverige 1991 fanns inte järnvägslagen som kom 2004 där man överlåter till Banverket /Trafikverket att bestämma avgifterna och inte låta riksdagen detaljstyra detta. Som det är i dagsläget så subventionerar vi skattebetalere Öresundbrons tågpassagerare med 324 miljoner kr per år....det anser inte jag är rimligt trots det pågående Skåneupproret! Få se vad som händer i kammaren vid voteringen idag...Sverigedemokraterna lär stödja de rödgrönas reservation....