Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 24 oktober 2010

Motionstiden lider mot sitt slut i riksdagen.


I början av varje riksmöte så är det den allmänna motionstiden då alla ledamöter ivrigt skriver ned vad de vill ha av förändring utanför och innanför Sveriges gränser. Ett valår blir det kanske inte så många helt nya motioner utan flera uppdaterade som man vill fortsätta att driva. För min del har jag lagt 23 motioner....inte alls så många som när man satt i opposition men nu kan man ju ringa ett samtal till ministern eller på annat sätt lättare påverka och behöver inte ta omvägen över motionsskrivandet. Det är så att 99 % av alla våra motioner avslås...så man kan fundera över nyttan av detta verktyg. Dock tror jag att motionsskrivandet skall fortsätta men kanske spritt under hela riksmötet som det är i den kommunala politiken.

Många motioner som jag lagt är sådana som om inte jag lägger dem så är det få som bevakar detta område. Jag har lagt motiner om att förebygga att barn rövas bort från Sverige, ändring i skuldsaneringslagen, livshjälp istället för dödshjälp, uigurernas situation, motverka antisemitism mm.

Vi bör inte lägga motioner i eget utskott utan tanken är ju att vi där skall prata direkt med vår minister. Men det kommer ändå motioner om att förbättra sjöfartens villkor i Sverige även om inte jag står som direkt undertecknare så står jag bakom dem.