Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 27 oktober 2010

Bortrövade barn fortsätter att beröra mig!


Pressmeddelande


– Det måste finnas en riskbedömning för olagliga bortföranden av barn till andra länder i samband med vårdnadstvister. Föräldrars intresse att träffa sina barn utan inskränkning kan inte gå före barnens säkerhet och speciellt om man kan misstänka att barnet kommer att föras bort utomlands. Olovliga bortföranden måste bemötas förebyggande i bättre utsträckning än idag.


Det säger den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg. Hon har motionerat om bortrövade barn under riksdagens allmänna motionsperiod. Motionen i sin helhet kan läsas här.


– Det saknas ett förebyggande riskbedömningsinstrument i samband med vårdnadstvister. Svenska domstolar utnyttjar alltför sällan möjligheterna att detaljera anvisningar kring hur umgänget ska gå till. När det konstaterats en risk för bortförande bör förälderns umgängesrätt med snabbhet inhiberas. Föreligger risk för olovliga bortföranden bör domstolarna uttryckligen förordna att ingen av föräldrarna får åka utomlands med barnet, fortsätter Annelie Enochson.


– Det larmnummer, 116 000 som EU-kommisionen för flera år sedan upprättade för att användas i brådskande fall av försvunna barn har ännu inte aktiverats i Sverige. Larmnumret kan komma att bli ett centralt verktyg för återförande av barn, men då måste det implementeras. Information om numret måste också nå ut till allmänheten. Det är hög tid att regeringen tar initiativ för detta och lanserar det för allmänheten, avslutar Annelie Enochson.


För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50 650


Jonathan Lindgren
Politisk sekreterare
tel. 08-786 53 08
mobil. 070-558 69 77