Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 8 oktober 2010

Fortsätter i Trafikutskottet!Pressmeddelande
Stockholm den 8 oktober 2010


Annelie Enochson fortsätter i trafikutskottet


- Just nu utflaggas svenska fartyg till våra grannländer i en destruktiv utveckling för svensk sjöfart. Jag vill verka för en förändring där vi kan styra om utvecklingen. Vi ska ha Europas bästa sjöfartspolitik!


Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg i samband med att hon av partiet nominerats till ordinarie ledamot i trafikutskottet. Riksdagen röstar formellt om utskottsplatserna den 12 oktober.


- Jag är jätteglad att få fortsätta i trafikutskottet och att där kunna arbeta vidare med de frågor som regeringen inte helt lyckades sy ihop under förra mandatperioden, fortsätter Annelie Enochson.


- Utöver sjöfartsfrågorna kommer jag att fortsätta arbeta med frågor som transportsäkerhet för gods på väg liksom trafiksäkerheten för allmänna fordon, avslutar Annelie.