Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 9 augusti 2010

Sverige behöver bli MYCKET varmare och MYCKET mänskligare!

I Kvillebäcksprojektet röjdes det mycket mark...se text nedan.

Idag har vi i Kristdemokraterna presenterat vårt valmanifest. Känns som en bra kompassinriktning! Bland annat har vi sagt följande:

Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsättning. Många privata företag, bland andra ICA och Max, har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Därför vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

Vi som politiker kan framförallt påverka den offentliga sektorn och denna målinriktning med att skapa nya jobb för personer med funktionshinder känns både varmare och mänskligare.

Jag har under några år varit projektledare för två projekt på Hisingen i Göteborg. Det ena projektet som hette "Kvillebäcksprojektet" (numera Hökällan) arbetade med bland annat personer som hade svårt att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom detta projekt såg de sin potential, växte i självförtroende och kunde komma ut på arbetsmarknaden. Tror att de allra flesta människor vill känna att de kan bidra med sin insats för ett bättre och godare samhälle......genom bland annat sin arbetsinsats.

Alla människor behövs, alla människor kan göra en insats, alla människor är värdefulla - med denna inställning får vi ett varmare och mänskligare samhälle!