Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 11 augusti 2010

Carl Bildt - vad gör Sverige för det översvämningsdrabbade Pakistan?

Mitt i valarbetet får jag ett mail från några vänner i Pakistan som beskriver det oerhörda kaoset som råder i det översvämmade landet. Det känns som om tiden stannar upp när man inser hur bra vi har det och hur annorlunda situationen är för mina medmänniskor......

Jag vill ha reda på vad vi i Sverige gör för att hjälpa till i nöden. Så här lyder min fråga:

De senaste dagarnas rapporter från det katastrofdrabbade Pakistan har innehållit skakande bilder och uppgifter. Minst 1600 personer har omkommit i översvämningarna och tusentals har evakuerats. Sammanlagt beräknas nästan 14 miljoner personer ha drabbats av översvämningarna och enligt FN kommer runt fyra miljoner människor behöva matsändningar i tre månader framöver.
Situationen är akut och många människor behöver direkta hjälpinsatser. Behoven kommer också att vara stora under en längre tid framöver.

Hur avser utrikesministern verka för att Sveriges regering tar en aktiv del i att bistå Pakistan med akut nödhjälp i översvämningskatastrofen samt uppbyggnad och matsändningar under tiden framöver?


Kommer att skriva på bloggen när Carl Bildt svarar mig.