Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 2 augusti 2010

Jag tror på familjen!

I förra veckan hade bloggen EMILSTANKAR detta inlägg från mig - nu tar jag det till min blogg oxå!

Jag tror på familjen. Familjen är en plats som är tänkt att värna föräldrarnas gemenskap och ge barnen trygghet. De allra flesta familjer i Sverige idag fungerar också så. Familjer som trygga miljöer för våra barn att växa upp i och där goda normer och beteenden på ett naturligt sätt förs över från en generation till en annan. Jag har under min tid som riksdagsledamot ofta undrat över varför en del politiker och journalister inte klarar av att man säger att man vill värna familjen. Det verkar som om de som själva har negativa erfarenheter i bagaget av dysfunktionella familjer inte klarar av att de allra flesta familjer fungerar bra och är goda uppväxtmiljöer för våra barn. ”Sörgårdsidyll” är för mig något positivt och eftersträvansvärt. Jag skulle vilja återupprätta mammorna och pappornas roll som förebilder för sina barn, ge dem råg i ryggen att våga stå för åsikten att trygga familjer är den bästa grunden för trygga barn. Ge föräldrar uppmuntran att, trots mänskliga brister, våga vara föredömen för sina barn och trygga med att de är de bästa föräldrar som deras barn kan ha. Tala om att de duger och kommer att klara sin föräldraroll bra samt att av trygga barn blir det trygga samhällsmedborgare.

De flesta familjer är inte som Lisbeth Salanders extrema antifamilj i Stieg Larssons böcker utan väl fungerande familjer. Det är viktigt att påpeka, att man från samhällets sida måste hjälpa familjer som trots allt inte fungerar. Dessa föräldrar och barn måste få ett tillräckligt stöd att hitta sin roll som just familj. En satsning på familjen är en god investering för den enskilda individen liksom för samhället i stort.