Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 27 augusti 2010

Svar från UD på min fråga om Pakistan

Idag fick jag svar på min fråga om hjälp till Pakistan...från UD...läs nedan mitt pressmeddelande


Pressmeddelande
Stockholm den 27 augusti 2010

Annelie Enochson (KD) välkomnar svar från biståndsministern:

Pakistan behöver solidaritet i praktisk handling

– Det känns bra för mig att regeringen agerar kraftfullt för att bistå Pakistan. Redan har vi bidragit med nästan 140 miljoner kronor. Sverige ska vara ett solidariskt land som sträcker sig ut när katastrofer drabbar människor i vår omvärld.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, angående svaret på sin skriftliga fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Biståndsminister Gunilla Carlssons redogör utförligt i sitt svar på min fråga för de svenska insatserna till det katastrofdrabbade Pakistan. De svenska har bland annat bidrar det svenska stödet till att 50~000 människor får tillfälliga bostäder, 510~000 människor får tillgång till rent dricksvatten, 3~000 barn får mat och 20~000 barn får kläder. Det tycker jag är ett uppmuntrande besked, säger Annelie Enochson.

– Situationen är akut och många människor behöver direkta hjälpinsatser. Behoven kommer också att vara stora under en längre tid framöver. Vi har ett solidariskt ansvar för att hjälpa de katastrofdrabbade människorna i Pakistan, säger Annelie Enochson.


För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Telefon: 08- 786 44 20
Rebecca Söderström
Politisk sekreterare
Telefon: 08-786 53 57