Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 24 mars 2010

Solidaritetsmässa för de kristna i Irak i St Clara kyrka


Igår var det en solidaritetsmässa för de utsatta kristna i Irak i ST Clara Kyrka i Stockholm där jag var en av talarna...se nedan delar av mitt tal.

"De kristnas antal runt om i vår värld ökar och närmare 100 000 människor tar varje dag världen över ett beslut att bli personligt kristna. De byggs nya kyrkor och uppskattningsvis 3000 kristna församlingar grundas varje vecka. Samtidigt som allt detta sker, så ser vi att det finns områden där de kristna minskar i antal och det är framförallt i de muslimsk dominerade delarna av Mellersta Östern . Irak är ett sådant område. Här har sedan den första kristna tiden alltid funnits kristna och den kristna delen av befolkningen hör till ursprungsbefolkningen.

I slutet av förra året attackerades en Syrisk Ortodox Kyrka i Mosul och dödade fyra personer och samtidigt kastades granater på en närliggande kristen skola. Någon månad innan attackerades kristna kyrkors egendom med bomber och granater också det i Mosul. I en intervju som Kyrkans Tidning nyligen hade med Fader Idris Hanna som är med oss här idag berättar han om ett tjugotal attacker mot kristna i Mosul i norra Irak: mord av enskilda , bomber mot flera bostadshus och bombattacker mot kyrkor och annan kristen egendom.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är en organiserad terror som leder till massflykt av kristna i Mosul. Det pågår en organiserad utrotning av vårt kristna folk, och detta händer dagligen med fredliga obeväpnade människor som offer, sa fader Idris Hanna i denna intervju.

Många andra kristna ledare i andra kyrkor i Irak säger likadant och tror att denna terror som nu riktas mot kristna ingår i en kampanj för att få de kristna att lämna landet. Sedan 2003 har uppemot 400.000 kristna flytt Irak, det vill säga nära hälften av Iraks historiska kristna befolkning. Fortsatta våldsamheter kan leda till att hela kristenheten i Irak raderas ut.
UNHCR som är FN´s flyktingorganisation skriver i sin rapport att politiskt
fundamentaliska muslimska grupper betraktar kristna som "otrogna" och därmed är det tillåtet att angripa dem. Eftersom koalitionen som anföll Irak främst bestod av kristna anses de kristna irakierna som supportrar till USA och Storbritannien och som lovliga byten för bomber och attacker.

Kristna asylsökande från Irak har ett mycket starkt skyddsbehov. Ett återvändande till Irak innebär för dem dödshot på grund av att de är kristna. Detta bör Migrationsverket tänka på när de beviljar uppehållstillstånd för kristna som kommer från denna region. Sverige är ett av de få europeiska länderna som tvångsutvisar kristna till Irak och har för detta fått stark kritik från bland annat UNHCR.

Jag skrev en motion till riksdagen 2005 tillsammans med några andra riksdagsledamöter där vi tog upp den utsatta situationen som den kristna minoriteten har i Irak…vi ville då ha en frizon för de kristna i Irak liknade Kurdistan och att man i Iraks konstitution garanterade den kristna befolkningens rättigheter och säkerhet. Nu har det snart gått 5 år sedan den motionen skrevs och utvecklingen har gått åt precis fel håll.

Minst åtta kristna har mördats i Mosul de senaste veckorna och det har gjort att tusentals kristna flytt staden och begett sig till byar och småstäder runt omkring. I flera fall har de dödas kroppar lämnats på gatan som ett varnande budskap. Enligt en FN-rapport flydde över 4 000 kristna från Mosul enbart under den första veckan i mars, uppger nyhetsbyrån Reuters. Många av de kristna som flyr staden, har lämnat allt de äger bakom sig.

Idag har vi genom detta solidaritetsmöte visat att vi inte längre stillatigande accepterar när våra syskon dödas och fördrivs ifrån Irak. Nu är det dags att världen reagerar, att regeringar reagerar, att du och jag reagerar så att vi får ett stopp på detta dödande och attackerande av kristna i norra Irak! "