Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 3 mars 2010

Andra dagen i FN

Idag har fokus legat på UNDP (FN´s utvecklingsprogram). Vi träffade chefen för hela UNDP ,Helen Clark, som var tidigare New Zealands statsminister. UNDP finns i i hela 166 länder och har landkontor i 132 länder. Sverige är nr 3 som givarland och gav år2009 drygt 200 miljoner dollar...det är mycket pengar men jag tycker att 1 % nivån på bistånd är en rimlig nivå. Då blir det oxå mycket pengar till olika organistaioner. Vad som dock gjorde mig lite undrande det är hur man följer upp och utvärderar alla dessa insatser. Det finns en självständig utvärderingsenhet inom UNDP...tror det hade varit bättre om man anlitade utomstående utvärderare. UNDP försöker att förena alla sina 28 olika enheter när de verkar i samma land...de kallas Delivery as one....en självklarhet kan jag tycka...men inte inom FN världen.Intressanta dagar och mycket att lära, funderas och förundras över!