Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 25 mars 2010

Revidera pumplagen innan alla pumpar försvinner från glesbygden!

Idag på Trafikutskottet gjorde alliansen ett tillkännagivande till regeringen att ändra på pumplagen...se nedan

Min kommentar - idag i Trafikutskottet gjorde vi i alliansen ett tillkännagivande till regeringen att de måste se över pumplagens konsekvenser...som det är nu så får vi snart en mackdöd eftersom alla bensinsstationer som säljer för över 1000m3 måste ha förnyelsebart bränsle oxå...ändra gränsen till över 1500 m3 och att de säljer detta över en period på två år är en bra början...det gör att små mackar kan fortsätta att finnas även på vår landsbygd och glesbygd...

Pressmeddelandet - Pumlagen måste ändras!

Det finns en risk att den så kallade Pumplagen kan leda till att fler tankställen på landsbygden hotas av nedläggning. Alliansen i Trafikutskottet föreslår därför att Riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ska se över lagens konsekvenser.

- En levande landsbygd kräver en bra tillgänglighet till drivmedel. Det handlar inte bara om den enskilde bilistens bränsleförsörjning utan också om att tillgången på drivmedel och service är viktigt för utvecklingen och tillväxten på landsbygden, säger Jan-Evert Rådhström (M).

- Många små företag på landsbygden är beroende av drivmedel, inte minst gäller det jordbruket och besöksnäringen. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är miljön. Det är inte är miljövänligt att åka längre sträckor för att tanka bilen, säger Sven Bergström (C).

- Tanken med pumplagen var att öka tillgängligheten av förnybara bränslen. Det är oacceptabelt om tankställen tvingas till nedläggning på grund av lagen, säger Nina Larsson (FP) .

- De dispensmöjligheter som idag finns är alltför begränsade både i tid och omfattning och måste därför ändras, säger Annelie Enochson (KD).

Alliansen i Trafikutskottet föreslår nu att Riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den bör se över konsekvenserna av Pumplagen på mindre tankställen i glesbygd. När detta görs bör även en översyn av de tidsbegränsade dispenserna ske.