Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 21 mars 2010

Åsikter och argument som cirkulerar när det gäller folkmordet!Nu har det gått en dryg vecka sedan det historiska beslutet togs i riksdagen att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldeer och pontisk greker, som jag nedan kallar SEYFO och är beteckningen som assyrier/syrianer använder på detta folkmord och betyder Svärdens år.

Jag är glad över att jag fick vara en del av detta historiska beslut. Det förekommer en del åsikter och argument från olika håll i media och på bloggar som måste bemötas – det gör jag nu.

1. Argumentet att det var inte rätt tidpunkt att rösta för ett erkännande nu.

Det kommer aldrig att bli ”rätt” tidpunkt att erkänna ett folkmord. Detta folkmord skedde för drygt 95 år sedan och borde ha erkänt av Sverige för länge sedan som just ett folkmord. När andra folkmord skett i historisk nutid så har landet i fråga tagit itu med och försökt att försonas med de drabbade ganska omgående efter folkmordet…ex, Rwanda, Tyskland , Kambodja. Dock har aldrig Turkiet velat erkänna sin del i folkmordet SEYFO, vilket gör Turkiet unik i sitt förnekande att ett folkmord har ägt rum.

2. Argumentet att det är inget folkmord.

Det finns ögonvittnen från denna tid som skrivit hem till sina länder som den svenske diplomaten Anckarsvärd och rapporterade om folkmordet . Forskare runt om i världen som tillhör den fria forskningen är överens om att detta är ett folkmord. ( se vidare på denna blogg om mitt tal i kammaren)

Även KD´s partistyrelse har tagit ett beslut den 6 mars 2010 om att man skall erkänna folkmordet SEYFO som just ett folkmord.

3. Argumentet att politiker inte skall uttala sig om folkmord…politiker skall inte skriva historia.

Politiker skriver historia genom att politiska beslut kan leda till folkmord. Politiska beslut kan också leda till att försoning ske. Riksdagsledamöter har under många år motionerat om folkmordet i Turkiet, även Fredrik Reinfeldt har motionerat i denna fråga till riksdagen. Förra torsdagen behandlades ett antal olika motioner som riksdagsledamöter motionerat om till riksdagen. Att erkänna folkmordet var en sådan motion.

4. Argumentet att man vill invänta en större majoritet för ett erkännande i riksdagen.

Under hela denna mandatperiod har alliansen inte haft mer än 7 mandats övervikt i riksdagen, numera endast 6 mandats övervikt sedan en moderat hoppade av och blev en politisk vilde. Vi har fattat ett antal viktiga beslut, som budgetar, utrikespolitiska beslut mm med en majoritet på max 7 stycken. Inte så sällan med en betydligt mindre majoritet eftersom vårt kvittningssystem inte fungerat eller att ledamöter tryckt fel. Hade flera alliansledamöter röstat med mig så hade vi haft en betydande majoritet.

5. Argumentet att vi har en överenskommelse och den kan inte brytas om att folkmordet inte skulle erkännas denna mandatperiod.

Det låter i debatten som en överenskommelse skrivit i guldskrift mellan partiledare. Vad det egentligen handlar om är en betänkandetext som riksdagen äger och som skrevs våren 2008 i utrikesutskottet när en liknade motion var uppe till debatt. Då var också socialdemokraterna med på majoritetstexten om att inte erkänna folkmordet SEYFO som ett folkmord. Sedan dess har s- kongressen bytt ståndpunkt i oktober 2009 och erkänner nu folkmordet SEYFO. Alltså var det nu ett ypperligt tillfälle att även ändra i betänkandet och flera ansluta sig till ett erkännande. Att en utveckling sker inom politikerområden under en mandatperiod är ju inget ovanligt i riksdagen och att åsikter kan revideras. Speciellt som flera allianspartier vill arbeta för ett erkännande. Folkpartiet har på sitt landsråd erkänt folkmordet SEYFO och sagt att de skall arbeta för ett erkännande i EU och FN. Kristdemokraternas partistyrelse har så sent som den 6 mars i år också sagt att de skall arbeta för ett erkännande. Återstår centerpartiet och moderater…vad moderaterna står har ju Carl Bildt med tydlighet deklarerat efter erkännandet i riksdagen.

6. Kan en utrikeminister inte bry sig om vad riksdagen beslutar?

Riksdagen är Sveriges folkvalda församling och Sveriges högsta beslutande organ . Under denna mandatperiod har riksdagen haft ett antal proppar från riksdagen och även från UD som riksdagen har behandlat. Regeringen skall göra det riksdagen beslutar om…gäller för budgetar , gäller också för enstaka beslut som ett erkännande av folkmordet SEYFO. Det är illa att en utrikeminister kommer med uttalande som Carl Bildt gjorde efter beslutet i riksdagen. Det föder ett politikerförakt att inte följa det folkvaldas beslut. Jag beklagar djupt utrikesministerns utspel och anser att hans agerande skadar inte bara alliansen utan även demokratin i stort i Sverige.

7. Riksdagens beslut skadar försoningsprocessen mellan Turkiet och Armenien

Premiärministern Erdogans agerande efter riksdagens beslut med hot om att utvisa alla armenier från Turkiet visar på den ohållbara attityd och inställning som Turkiet har i denna fråga. Att utvisa alla armenier är ett bevis på att man vill fullfölja det som det osmanska riket påbörjade med SEYFO ; att rensa all turkisk mark från kristna människor. Turkiet har fortfarande en lag 301 som förbjuder all kritik på nationen Turkiet. Så länge denna paragraf finns kvar och den ohållbara förnekande inställningen till folkmordet så kommer inte en försoningsprocess kunna bli lyckosam. Värt att notera är att Armeniens talman har skrivit till riksdagens talman Per Westerberg och tackat för beslutet att erkänna folkmordet. Nu åker premiärministern Erdogan till Storbritannien och försöker påverka deras parlament att inte erkänna folkmordet SEYFO. Storbritannien kommer att behandla detta senare i vår liksom Spaniens parlament…han får det svettigt Erdogan med sin förnekelseturne!

Värt att notera är att 20 andra länders parlament har erkänt folkmordet varav 10 stycken andra EU – länder…Sverige var det elfte landet.