Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 2 mars 2010

Första dagen med representanskapet i FN

Idag har det varit dragningar med våra ambassadörer som är en del av vår svenska representskap i FN....här finns 17 diplomater och 16 andra svenskar som jobbar med FN. Totalt arbetar 63.000 för FN runt om i vår värld varav ca 4.000 bara i New York.
FN är framförallt duktiga på katastrofinsatser och humanitärt bistånd...men det är en jätteappart som kostar ofantliga summor...byråkratin måste minskas och samordningen mellan de olika bokstavskombinationerna inom FN (UNHCR, UNIFEM mm)måste öka.Nu håller man på och reparerar hela FN skrapan för den är så nedsliten och full av asbest..kommer att ta minst 6 år.Kan man inte ställa in generalförsamlingen ett år och se om det blir någon skillnad....eller lägga mötena i Strasburg...dessa EU lokaler står ju ändå tomma 3 av månadens veckor. Kanske kan man erbjuda Frankrike att FN läggs i Strasburg om de ger upp sin plats i FN´s säkerhetsråd?