Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 13 mars 2014

Mikael Odenberg hade rätt !

I gårdagens tidning Världen Idag hade jag följande inlägg...läs och begrunda! Finns bara att hitta i pappersupplagan.

Mikael Odenberg hade rätt!

 Kommer ni ihåg vad som hände i regeringen september 2007? Då avgick försvarsministern Odenberg i stor frustration över att finansministern Borg ville spara ytterligare 4 till 5 miljarder på försvaret fram till 2010. Försvarsministern Odenberg hade redan gått med på att spara 2 miljarder på tre år, men ytterligare nedbantningar skulle allvarligt försämra vårt försvar. Detta ansåg försvarsministern Odenberg och tog konsekvenserna av sin insikt och avgick som försvarsminister.

 Detta var och är hedersamt av Mikael Odenberg att våga ryta ifrån och ta bladet från munnen när man ser att detta inte är bra för Sverige. I dessa dagar framstår hans handlande ännu mer hedersamt och framsynt när vi ser vilka maktambitioner vår ryska granne har.

I dagarna kan man läsa att Ryssland är på gång att öppna en ny militärbas med helikoptrar bara 30 mil från svenska gränsen. Den ryska basen kommer att vara i Alakurtti på gränsen till Finland. Troligtvis kommer ett helikopterförband att förläggas där med ca 3000 soldater. Vår svenske överste Olof Granander är chef för militärregionen Norr och är stationerad i Boden. Han säger i tidningen SVD att "Vi måste noga följa vad som sker på Nordkalotten".

Efter allt som hänt på Krim halvön de senaste veckorna kan jag till fullo förstå hans oro och instämma i den.

Den 28 februari inleddes den ryska inmarschen på Krimhalvön med en svärm av ett 10- tal attackhelikoptrar. Likadana helikoptrar som nu kommer att placeras 20 mil från vår gräns.

Jag var i fredags i Visby och talade då med ett antal gotlänningarna om deras utsatta situation mitt i Östersjön. Alla var samstämmiga överens om att det var ett stort misstag att försvaret på Gotland försvann. Alla var lika samstämmiga över vikten av att man nu åter måste militarisera Gotland. Gotlands känsliga läge gör att vi måste ha en stark militär permanent stationerad på ön. Utanför Gotlands kust finns Nord Streams bägge gasledningarna från Ryssland till Tyskland. Dessa gasledningar kan Ryssland hävda är av vitalt intresse för Ryssland och därför måste de skyddas genom att Ryssland ”lånar” Gotlands mark för sina försvarsstyrkor. Låter detta orimligt? Inte efter vad som skett de senaste veckorna på Krim halvön och Putins maskerade hot om att skydda ryska minoriteter och ryska intressen var de än finns.

Några gotlänningar tog upp aspekten med varuförsörjningen. Vad händer vid en blockad av hamnar av ryska flottan? Hur länge kan befolkningen klara sig på det förråd som finns på ön?

Till detta kommer den oro som våra baltiska grannländer känner och som har en betydande minoritet av ryssar inom sitt land. Vårt baltiska brödrarfolk i öst vet hur den ryska björnen fungerar och de är också djupt oroliga över de ökade maktambitionerna som den hitintills sovande björnen kan visa när den vaknar.

Allt detta sammantaget gör att man saknar Mikael Odenberg och inte minst förstår man hans frustration för 7 år sedan. Han hade militär bakgrund och insåg vikten av att ha ett starkt försvar med en sådan farlig granne i öster som vi har och insåg också tiden och kostnaden det tar att åter bygga upp ett försvar när man en gång minskat det.

Ett sätt att bli starka i vårt försvar är att gå med i NATO. Detta anser jag att vi snarast skall göra och det snabbt medan vi fortfarande har tiden att välja!

Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg