Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 1 december 2012

Belöning för krig?

I torsdags kväll fattade FN ett beslut om att Palestina skall få få höjd status i FN och bli en icke-medlem. De har redan varit observatörer och suttit i FN salen. Nu uppgraderaderades de. Ett beslut jag anser är felaktigt eftersom Palestina består av två delar varav den ena styrs av terrororganisation Hamas. Tror heller inte att detta beslut av FN kommer att gynna fredsförhandlingarna.

Ett sista försök att påverka gjorde jag och två riksdagskollegor genom att publicera denna artikel i Newsmill på torsdag kvällen.


" Det senaste kriget i Gaza startade genom en kraftigt upptrappad beskjutning från palestinska grupper i Gaza. Över 120 raketer, en del upp till ett ton tunga med en räckvidd på sju mil, sköts in i Israel. Målen för raketerna var inte israelisk militär, utan som alltid civilbefolkningen.
I kväll, 29 november, röstar Sverige i FN om Palestina ska ges en permanent observatörsplats i organisationen. Sverige bör då rösta nej. Den främsta anledningen är att det skulle ses som en tydlig belöning efter ett genomfört krig. Budskapet skulle bli att om ni passar på att kriga strax innan världssamfundet ska fatta viktiga beslut så ökar chansen att besluten går i er riktning.
Att gå FN-vägen och först öka Palestinas status där och sedan via FN utropade en egen palestinsk stat, är ett brott mot tidigare avtal i fredsprocessen. Där har både den israeliska och den palestinska sidan kommit överens om, och skrivit under på, att vägen till en palestinsk stat går via förhandlingar. Israeler och palestinier måste mellan sig komma överens om territoriet, gränser, huvudstad och andra frågor.
Vi hoppas att både israeler och palestinier ska få leva i fred och frihet i sina egna stater. Då ska inte terrorism belönas, inte heller indirekt, som risken är nu via en upphöjning i FN, och den tidigare överenskomna vägen ska hållas, som innebär förhandlingar mellan Israel och Palestina.