Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 19 december 2012

81.130 namnunderskrifter-Imponerande!Så många namnunderskrifter blev det för att man reagerar på att skolavslutningar i kyrkan inte kan få ha kristna inslag....imponerande antal och visar vilket starkt stöd som finns för detta...läs artikeln i Världen Idag nedan.

ADVENTSUPPROPET

Helle Klein, Lukas Berggren och Daniel Grahn (t h) lämnade i dag över 81 130 namn till utbildningsminister Jan Björklund (FP).

"Aldrig fått så många namn förr"

Jan Björklund imponerad av adventsuppropet

81 130 namnunderskrifter lämnades idag över till utbildningsminister Jan Björklund av Världen idag, Dagen och Seglora smedja med krav på att skollagen ska ändras så att elever kan få fira skolavslutningar i kyrkan. - Jag tror att jag aldrig har fått så många namn i en namninsamling tidigare, sade Björklund.
Världen idags chefredaktör Lukas Berggren, Dagens publisher Daniel Grahn och Helle Klein från tankesmedjan Seglora smedja uppvaktade ministern på förmiddagen.
Namninsamlingens storlek imponerade på utbildningsministern som konstaterade att den stärker hans känsla av den folkliga opinion han har känt av de senaste veckorna.
Jan Björklund har i regeringen fått gehör för sin tanke att göra en lagöversyn med syfte att garantera att skolor ska kunna fira avslutningar i kyrkan, med både psalmsång, textläsning och andra inslag som visar varför vi firar till exempel advent och jul.
Kort efter Skolverkets utspel på DN Debatt i slutet av november började Jan Björklund förankra tanken på en lagöversyn i regeringen.
Namninsamlingen ger Björklund ett tydligt kvitto på att det finns en stark folklig opinion för skolavslutningar i kyrkan.
- Det var väldigt glädjande att Jan Björklund var tydlig med att hela regeringens inriktning nu är att garantera att skolorna får fira avslutningar i kyrkan, utan att sätta munkavle på prästen, säger Lukas Berggren.
En ändring av skollagen ska förtydliga vad som är tillåtet och inte. Arbetet påbörjas efter helgerna och kommer att ta minst ett år. En upprepning av årets oreda bland landets skolor tror Björklund dock inte att vi ser nästa år när en översyn nu kommer att ske.