Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 4 december 2012

Svensk sjöfartsnäring - vart är vi på väg?

Läste följande i mailtidningen Skeppsmäklarnytt - se nedan:

Sverige ligger alltså på 21 plats som rederination.....vi som låg i topp för ett par år sedan...SORG i hjärtat känner jag!

DANMARK VÄRLDENS FJÄRDE STÖRSTA REDERINATION

Med drygt 2 000 fartyg om över 60 000 brutto hamnar den danskkontrollerade handelsflottan (ägda under dansk eller utländsk flagg samt långtidsinchartrade fartyg) på en fjärde plats i världshandelsflottans ranking, endast slagna av Japan, Grekland och Kina. Den danska rederinäringen kontrollerar över sex procent av världshandelsflottan. Det visar Danmarks Rederiforenings Novemberstatistik.

Norge återfinns på 11:e plats och Sverige på 21:a plats.

Danska rederier äger ungefär hälften av fartygen i den kontrollerade flottan. Av dessa seglar 608 under dansk flagg. Det är en ökning med 15 fartyg sedan årsskiftet. Rederierna sysselsätter 17 000 ombordanställda. Av dessa är 9 600 danskar och 2 000 kommer från övriga Skandinavien och länder inom EU.

Enligt Danmarks Rederiforening transporterar danska rederier omkring 10 procent av världshandeln och bidrog förra året med 183 miljarder kronor till landets valutaintjäning, vilket motsvarar 16 procent av Danmarks totala valutaintjäning. Rederinäringen är därmed landets största bidragsgivare när det gäller utländsk valuta.