Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 13 februari 2010

Våra soldater i Afganistan skall ha det bästa skyddet - köp israeliska spaningsplan!

Märkliga turer sker nu inom Försvarsmakten. De tvekar över att ge våra soldater det skydd de behöver för att klara uppdraget som vi i riksdagen har gett dem. Nämligen att stödja utvecklingen mot ett säkert och tryggt Afganistan. Till den uppgiften behövs det spaningsplan och Försvarsmakten väntar på att få köpa sådana från USA , men det verkar vara komplicerat att få köpa från jenkarna. Under tiden använder de andra länderna som Sverige samarbetar med i Afganistan israeliska spaningsplan.Varför tar inte Försvarsmakten och hyr eller köper israeliska spaningplan som de kan få leverade på en gång? Israel kan spaningsplan eftersom de ständigt lever under krigstryck från sina fientliga grannar. Våra soldater skall ha det bästa skyddet de kan få. Köp israeliska spaningsflyg och det fort!

DN: Spaningsplan till trupperna försenade