Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 18 februari 2010

Kristdendomens betydelse för Sveriges utveckling skall inte underskattas!

Just nu håller Skolverket på och ändrar i kursplanen för religionskunskap så att kristdendomens betydelse för vårt lands utveckling inte framkommer. Att kunna relatera till kristen tro är en kunskap som även nästa generation måste ha. Hur skall de annars kunna förstår vår helger, våra traditioner och kultur?
Läs mera här

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3448259