Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 4 februari 2010

Havsmiljömyndigheten placeras i Göteborg!

Idag kom beskedet att den nya Havsmiljömyndigheten kommer att placeras i Göteborg. Det är jag så glad över. Har motionerat om detta och skrivit artiklar om vikten att detta nya verk kommer till Göteborg och NU blir det verklighet. Verket kommer att börja fungera den 1 januari 2011. Fiskeriverket kommer att läggas ned och dess funktion kommer att ingå i det nya verket. Till detta kommer de fem vattenmyndigheterna och delar av Naturvårdsverket. Klart att allt detta skall ligga i Göteborg med dess närhet till de maritima näringarna...klokt beslut av regeringen att föreslå Göteborg!!