Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 25 juni 2014

Tack Riksdagens Förvaltning för alla dessa år!

Mitt tack till Riksdagsförvaltningen som finns publicerad på riksdagens intranät -

TACK till Riksdagen!

Efter nästan 15 år i riksdagen vill jag tacka för mig genom att tacka alla er som gjort mitt arbete möjligt.
  • Tack alla ni på säkerheten och i vaktkurer som så vänligt tagit emot alla gäster till mig.
  • Tack alla ni i lokalvården som hållit mitt rum så fint under alla åren.
  • Tack alla ni i servicesvängen som fixat trasiga glödlampor och nya kontorsstolar.
  • Tack alla ni i restaurangerna som gjort god mat till mig och mina kollegor dag efter dag.
  • Tack alla ni på posten som burit ut ton med post till mitt rum.
  • Tack alla ni på Helpdesk som orkat med alla tokiga idéer till lösningar som jag kommit med till en krånglande dator men där ni oftast kommit med ett standardsvar som inneburit lösningen - starta om datorn!
  • Tack alla ni i kammarservicen som tagit emot kilovis med motioner, satt upp mig på talarlistor och alltid gjort mitt arbete i kammaren smidigt.
  • Tack alla ni i utskotten som förstår vår politik bättre än mig själv när ni skriver kloka betänkande och yttranden.
  • Tack alla ni som arbetar på riksdagen och underlättat mitt dagliga arbete som folkvald. Att få vara folkvald riksdagspolitiker under några år har inneburit ett stort förtroende. Dessa år har varit utmanande, roliga, intressanta, krävande, stimulerande, lärorika men också frustrerande och ensamma.
  • Tack alla ni som mött mig med ett leende och vänliga ögon- ni har betytt mera än ni kan tro!
Porträtt Annelie EnochsonAnnelie Enochson riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg 2000–2014