Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 12 juni 2014

Byt namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport!

I debatten om luftfartsfrågor nu ikväll fanns även ett avslag med på min motion om att byta namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Aiport. Avslag är det till 99 % på enskilda motioner...men jag ville ändå lyfta denna för mig viktiga fråga att hylla Raoul Wallenberg...läs nedan vad jag sa i debatten.
 

Herr/Fru Talman!

Jag vill också kort redogöra för den motion från mig och Mikael Oscarsson som behandlas i samma betänkande. Det är en motion om att ändra namnet på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport. Motionen kom till för att ge uppmärksamhet till den person som är mest känd av alla svenskar i världen, nämligen Raoul Wallenberg

 I samband med att president Barack Obama besökte Sverige 2012 prioriterade presidenten att besöka synagogan i Stockholm för att hedra minnet av Raoul Wallenberg. Denne enastående svensk räddade livet på tusentals judar i Budapest under andra världskrigets slutskede och kallas idag hjälte av människor över hela världen.

Wallenbergs unika humanitära insatser under andra världskriget fick genom presidentbesöket uppmärksamhet världen över. Sannolikt är han den svensk vars insats har varit viktigast för mänskligheten under 1900-talet, under en tid då alltför få ville eller vågade kämpa mot nazisterna eller rädda judar undan Förintelsen.  Raoul Wallenberg är en av Sveriges mest kända svenskar i utlandet, hedersmedborgare i fem länder (USA, Canada, Australien, Ungern och Israel) och med ett flertal monument utomlands.

Mer behöver dock göras i Sverige för att minna om det inspirerande mod och stordåd som Raoul Wallenberg genomförde. Att byta namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport är en viktig symbolhandling.

Många länder har hedrat sina mest förtjänstfulla medborgare genom att namnge viktiga flygplatser efter dem som John F Kennedy i New York, Ronald Reagan i Washington DC, , Konrad Adenauer i Köln/Bonn och Charles De Gaulle i Paris. Listan kan göras lång.

Raoul Wallenbergs flygplats skulle bli en tydlig internationell symbol för den störste humanitära hjälten i svensk historia. Raoul Wallenbergs namn är även förknippat med de skyddspass han utfärdade, vilket ger en djup symbolik i kopplingen till en flygplats och flygresenärernas pass. Det vore också en manifestation till stöd för en svensk vars öde alltför länge möttes med passivitet och undfallenhet.

Att uppkalla Sveriges största flygplats efter Raoul Wallenberg skulle också bli en viktig signal i en tid då främlingsfientligheten åter vinner terräng. Det blir en signal till antisemiter och andra främlingsfientliga, såväl i Sverige som utomlands. Det är rätt, riktigt och helt i tiden att göra detta nu, innan de sista överlevarna dör och Raoul Wallenberg riskerar att falla mer i glömska.

Jag läser vad utskottet skriver i sin motivering till avslag på min motion och jag tänker inte yrka bifall till motionen. Men i och med att jag lämnar riksdagen vid denna mandatperiods slut och inte tänker kandidera mer så vill jag med varm hand lämna över denna motion till mina efterträdare att motionera om…och kanske om ett antal år så har vi fått ett värdigt namn på Sveriges största flygplats.

Tack!