Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 28 maj 2014

Sluta förtäta - Bygg utåt!

I senaste numret av tidningen Arkitekten blev jag intervjuad. Jag är den enda arkitekten av alla ledamöterna och de ville göra en kort artikel om detta. Läs den gärna . Där skriver jag bland annat att jag anser att man inte skall förtäta staden mera utan bygga utåt. Vi skall vara rädda om de gröna plättar och kullar vi har i städerna. Vi är ett stort land och har gott om yta för att expandera. Bygg ut kollektivtrafiken så man kan pendla och bygg även ut kollektivtrafiken på sjön så att man kan bygga utefter våra stränder. Dock skall vi vara rädda om strandskyddet så att allas tillträde till vattnet skyddas men vi kan bygga mera runt våra sjöar och hav. Vidare anser jag att många fler arkitekter skulle bli politiker; vi är vana att tänka konstruktivt, att lösa problem och att få allt till en helhet. Detta tänk behövs mera av i riksdagen och i andra politiska organ. Sedan är arkitekter ofta visionärer och självständiga personer...och DETTA behövs verkligen i politikens innersta fästen!