Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 12 augusti 2013

Priset "Ankaret 2013" till mig och Tuve- tack , tack!Det är alltid lika roligt och hedrande att få pris för det arbete som man gör , speciellt om priset är seriöst och med tyngd.

I höst kommer min kollega Tuve Skånberg och jag att få priset "Ankaret 2013" av Stiftelsen Provita.

Du kan läsa mera om priset i tidningen Världen Idag.

Här nedan kommer lite info om Stiftelsen Provita och motiveringen till varför just vi fick detta fina pris.

Motivering:

Ankaret har alltid varit tecknet på hopp, stabilitet och trygghet. Tuve Skånberg och Annelie Enochson har använt sitt förtroende som Riksdagspolitiker för Kristdemokraterna för att på ett föredömligt sätt engagera sig för att stärka människovärdet, familjen och barns rättigheter. Trots ökad kulturradikal kritik av familjeetiska normer har de stått upp för moraliska och etiska grundvärden med barnen och familjen i centrum, även i hårt blåsväder. De har på ett föredömligt sätt arbetat för att skapa en hållbar framtid och förmedla hopp och trygghet för familjen och för nästa generation.
 
Stiftelsen Provita:

Stiftelsen Provita stiftades i början på 1990-talet. Enligt stadgarna verkar stiftelsen för att främja den judisk/kristna etikens utbredande i det svenska samhället. Till en början bedrevs verksamheten främst genom produktion och försäljning av böcker och informationsmaterial. Verksamheten omfattar även utbildning, informationsspridning och opinionsbildning. Under de senaste åren har även en internationell bas byggts upp och ett omfattande nätverk i Skandinavien, Europa och på global nivå har bildats. Stiftelsen Provitas arbete har tre ledord: Pro Life, Pro Family och Pro Freedom.

Prisets historik

År 2011 delades Provitas pris Scandinavian Human Dignity Award ut till Europarådets EPP-gruppsledare Luca Volonté. År 2012 delades priset ut till Roger Kiska, Europachef för den globala juristorganisationen Alliance Defending Freedom. Priset Scandinavian Human Dignity Award delas ut till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna härrörande från varje människas okränkbara värde och avgörande för varje människas frihet och utveckling.

År 2013 beslutade Provitas styrelse att även instifta ett svenskt pris som tilldelas en person eller organisation som genom sina handlingar, sin verksamhet och ställningstaganden har medverkat till att stärka människovärdet, familjen och barns rättigheter i Sverige.