Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 23 januari 2013

Sverige bör gå med i Nato snarast!


I tidningen Världen Idag hade jag denna artikel inne nyligen...läs den nedan.

Sverige bör gå med i Nato snarast

I dagarna har den årliga konferensen Folk och Försvar i Sälen slutförts. Där fick vi svart på vitt veta vad som kan hända om Sverige kommer i en konflikt och huruvida vi i en sådan situation har stöd från Nato. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen var tydlig med att från Nato saknas den kollektiva säkerhetsgarantin så länge man inte är medlem. Vi kan alltså inte säkert förvänta oss att Nato ställer upp för Sverige om vi skulle komma i ett krigstillstånd, så länge vi inte är med i Nato fullt ut. Samtidigt meddelade nyligen överbefälhavare Sverker Göransson att Sverige endast klarar sig med det egna försvaret i en veckas tid om vi blir anfallna. Andra Natoländer är kritiska till att Sverige vill vara med i nästan allt som Nato gör utan att vara villig att ta det ansvar som ett fullt medlemskap i Nato innebär. Det är tydligt vad som måste till. Sverige behöver snarast bli medlem i Nato.
Svensk säkerhetspolitik har en tydlig organisatorisk prägel av ett Europa som inte längre finns. Det kalla kriget är över. Nato försvarar i dag inte halva Europa utan förenar hela den norra kontinenten i samarbete. I dag är 26 europeiska och två nordamerikanska länder medlemmar i Nato. Dock har svensk säkerhetspolitik i praktiken förändrats mycket de senaste åren, i dag samverkar vi väldigt väl med Nato. Under Natos senaste toppmöte sommaren 2012 tog Sverige, enligt utrikesminister Carl Bildt, ett steg närmare organisationen genom att inträda i ett nyskapat samarbetsforum för länder som inte är med i Nato, men som har kapacitet att bidra under internationella insatser. Utvecklingen mot ett allt mer fördjupat samarbete är både logiskt och bra. Men det räcker inte!

Det är hög tid att det svenska försvaret utrustas och organiseras inom Natosamarbetet, i stället för utanför. Försvarsberedningen har redan fastslagit att vare sig vi eller våra grannländer kommer att förbli passiva om ett grannland utsätts för militärt hot. Samtidigt är de flesta av våra grannländer, förutom Finland, med i Nato. De är garanterade stöd och hjälp från Nato. Den estniska utrikesministern Urmas Paet sa nyligen under konferensen i Sälen att det skulle innebära mycket för det nordisk-baltiska samarbetet att Sverige har ett försvarssamarbete fullt ut inom Nato. Ja, det skulle betyda mycket för vår egen säkerhet att veta att Nato finns när vi som bäst behöver dem. Så varför tveka – ansök om medlemskap nu!

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg