Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 31 januari 2013

Slut på sjöröveriet med Atalanta!

Kanske inte ett slut på sjöröveriet men en försvåring för piraterna att fortsätta med sina hemskheter! Vad är då Atalanta?


Jo, det är EU´s marina insats, kallad Operation Atalanta, som innebär att med beväpnad militär eskortera handelsfartyg i piratrika vatten.

Regeringen fattade idag beslutet om en väpnad styrka på 260 personer som Sverige ställer till förfogande under 4 månader för att ingå i Operation Atalanta.

 Särskilt fokus kommer att ges åt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, vilkas betydelse för Somalias befolkning är central.

Bidraget till EU:s marina insats (Operation Atalanta) föreslås utgöras av HMS Carlskrona med bland annat en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka.

Avsikten är att det svenska deltagandet i insatsen inleds i april.

I propositionen redogör regeringen bland annat för problemen med sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust, den svåra humanitära situationen i Somalia samt det internationella samfundets och Sveriges engagemang i landet. Vidare beskrivs insatsen och det föreslagna svenska deltagandet.

Bravo regeringen...ni fortsätter att leverera på det marina området!