Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 26 november 2012

Sjöfartshearing i Göteborg!

I fredags var det en sjöfartshearing i Handelshögskolan i Göteborg. Vi var representanter från 7 olika partier som under nästan 3 timmar debatterade svensk sjöfart och dess framtid med moderatorn Jan Mossander.

Vi var överens om mycket ändå händer inget utan fartygen fortsätter att flagga ut. Vi var också överens om finansministern Anders Borgs stora inflytande när det gäller viktiga saker som omtonnageskatten skall införas eller inte. Och detta trots att en enig riksdag insett att tonnageskatt behövs om vi skall kunna behålla svenska faryg i Sverige! Nu kommer en utredning (igen!) om tonnageskatt. Jag känner mig luttrad och lite besviken...medan Alliansen haft makten har vår handelsflotta halverats...DET är jag inte glad över!