Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 5 november 2012

Länge leve religionsfriheten!

Läs min artikel om vikten av religionsfrihet i Världen Idag ...har varit i Israel så den kommer lite sent på denna blogg! Religionsfrihet och samvetsfrihet är de viktigaste mänskliga rättigheterna....för utom de så fungerar inte de andra! Israel är det land där alla religioner finns och lever sida vid sida...tyvärr gäller inte det deras grannländer! Där får inte tex judendomen finnas eftersom inga judar får bo i dessa länder och utrymmet för de kristna krymper för varje stund...