Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 18 oktober 2012

Sjöfartshearing i riksdagen!

Sitter hemma i Göteborg och snörvlar och nyser medan jag tittar på sjöfartshearingen från Skandiasalen i riksdagen på  min dator. Det känns rent bedrövligt att inte kunna medverka när jag varit en av initativtagarna till denna hearingen! Men vad gör man när förkylningen slår ut en?

Det var dock intressant att följa de olika talarna och deras åsikter. Jag slås över att svaveldirektivet med 0,1% redan från 2015 i fartygens drivmedel har beslutats om utan att någon  konsekvensutredning har tagits fram. Kommer det att finnas tillräckligt med lågsvavligt bränsle till 2015, kommer lasten att ta landsvägen till Narvik? Hur kommer denna förhöjning på över 30% på drivmedel att påverka svensk transportnäring i Östersjön?

Jag anser att det är illa när miljöhänsynen slår ut alla andra intressen. Sverige behöver en bra sjöfart !Sverige behöver transporter på sjön och IMO har genom detta beslut snedvridit konkurrensen. Per Kågesson sa i hearingen att tanken från början var en svavelhalt på 0,5% i Östersjön men USA drev på  med 0,1%. Illla, riktigt illa!

Vi behöver rusta upp våra slussar till Vänern så att de kan ta 110 m långa fartyg. Slussarna är över 100 år gamla och behöver helt förnyas....först då kan vi få bra fartygspendlar!

Tonnageskatten var uppe (igen!). En enig riksdag står bakom att vi skall införa den...men vår fiskala finansminister Borg håller emot! Finland har infört tonnageskatt och ändrade nyligen i systemet för att göra det mera förmånligt och nu flaggar många fartyg tillbaka till Finland. När skall detta ske i Sverige? Snabbt måste vi få ett bättre system medan vi fortfarande har en flotta kvar i Sverige...vi är nu nere i strax över 100 fartyg! Vi hade 400 fartyg när jag började i riksdagen!

Min käre far, sjökapten Stig Holmströn, suckar nog i sin himmel när han ser vår obefintliga sjöfartspolitik!

Jag sätter nu mitt hopp till regeringens sjöfartspolitiska strategi som kommer i dagarna!

Läs gärna min motion om en maritim strategi på nätet som jag lämnade under årets allmänna motionstid.Där står på vilket sätt jag vill se en ny maritim strategi för Sverige för att rädda kvar vår sjöfart!

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Maritim-strategi_H002T410/