Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 23 oktober 2012

Ja till hemundervisning - medverkan i Studio Ett!


Idag medverkade jag i P1 Studio Ett och bejakade att hemundervisning skall få fortsätta i Sverige. Idag är det svårt med den nya skollagen som började tillämpas från juli 2011 där man måste ha "synnerliga skäl" för att få hemundervisa. Vilken gör att ribban sätts för högt och man omöjligör efterlevnad av  FN´s mänskliga rättigheter artikel 26:3 där det står följande" Rätten att välja utbildning tillkommer i första hand deras föräldrar."

Min motdebattant var folkpartisten Lotta Edholm som pratade om extrema religioner...sedan när blev judendomen och Maranatha en extrem religion? Religionsfrihet verkar inte finnas hos denna folkpartist.

Vidare nämde hon att det bara är flickor som "drabbas" av hemundervisning? Vad har fått detta ifrån? Min erfarenhet genom kontakter med ROHUS visar att det är både flickor och pojkar som får förmånen att hemudervisas av sina föräldrar. Medvetna , högst normala familjer...många av dem har nu emmigrerat till Danmark, Åland, Canada, Italien för att få fortsätta att hemundervisa. Stannar de kvar får den viten på 100.000 tals kronor...!

Hur kunde det bli så tokigt...och detta tycker folkpartisten Lotta Edlund är ok...man häpnar!