Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 15 oktober 2012

Äntligen rekorsatsning på infrastrukturen!

Pressmeddelande

Stockholm 15 oktober 2012


"Äntligen rekordsatsning på infrastrukturen"


Idag presenteras regeringens infrastrukturproposition. Regeringen rekordsatsar på infrastrukturen. 522 miljarder kr satsas under 2014–2025 på att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.


- Jag är mycket nöjd över regerings satsning på Hamnbanan. Satsningen på att tidigarelägga utbyggnaden av Hamnbanan kommer att ge positiv effekt för Göteborgs Hamns konkurrenskraft och ge ökad kapacitet för transporterna till och från hamnen.


Det säger Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna från Göteborg, med anledning av att regeringen överlämnar infrastrukturpropositionen till riksdagen i dag.


- Jag är mycket positiv till satsningarna på ökad trafiksäkerhet. Genom att påskynda utbyggnaden av särskilt olycksdrabbade vägsträckor kan svåra olyckor förhindras, detta gäller bland annat E20 och sträckan Vårgårda–Vara. Genom att bygga om delsträckor till 2+1 och 2+2 kommer sannolikt ett flertal svåra olyckor att förhindras. Det är bra att det skapas utrymme att tidigarelägga redan inplanerade investeringar för att öka trafiksäkerhet.


- Det är mycket bra att den första etappen av ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås nu kommer att byggas. Det är också angeläget att banan kommer att ansluta till Landvetter, Sveriges näst största flygplats, säger Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna från Göteborg.


För mer information kontakta

Annelie Enochson

Riksdagsledamot (kd)

Tel: 070-655 06 50


Sofia Säterskog

Handläggare

Tel: 072-560 14 58