Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 28 mars 2012

Hemundervisning - det nya " PIK" i Sverige?

Det är märkligt hur företeelser så lätt blir "POLITISKT INKORREKT" = PIK i Sverige. Ta detta med hemundervisning. Ett fåtal föräldrar vill och har förmågan att hemundervisa sina barn. Då belägges dessa föräldrar med vite och få fly landet. Är detta verkligen klokt? Nej, det tycker inte jag . Speciellt som studier ifrån USA visar att barn som hemundervisas ofta har bättre studieresultat och bättre social förmåga än sina jämbördiga kompisar.


Läs denna artikel i tidningen INBLICK och begrunda hur situationen är för vissa föräldrar i Sverige idag.