Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 12 maj 2011

Tack och lov för ofullkomlighetsprincipen i vårt parti!Igår debatterades och voterade ett betänkande från Utrikesutskottet (UU12) som berörde Europarådets verksamhet under det gångna året. Där fanns det ett avsnitt som berörde samvetsfrihet för vårdpersonal och medverkan vid tex. dödshjälp eller aborter.

Samvetsfrihet är en frihet som är oerhört viktiga för oss kristdemokrater och står i vårt principprogram.

Bakgrunden är följande: Den 7 oktober 20110 antog Europarådet en resolution som innebär att anställda inom vården skall kunna hänvisa till sin samvetsfrihet och ej medverka vid dödshjälp, aborter eller liknande .

Detta tycker jag är mycket bra och blev glad när denna resolution gick igenom i oktober!

Vid behandlingen i utrikesutskottet i vår så var inte vår ledamot tillräckligt vaksam och uppmärksam på att utskottet ville ändra på detta och lade därför inte en reservation som visade vad vi kristdemokrater tycker i denna fråga.

Utskottet ville förhålla sig kritiska till innehållet i resolutionen från Europarådet och anser att den svenska delegationen till Europarådet skall verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution. Detta kan vi inte ställa upp!

Det sätt som vi, kristdemokrater valde att markera vår avvikande åsikt det var genom att inte delta i beslutet på denna punkt . På detta sätt visade vi att vi INTE ställer oss bakom utrikesutskottets text om att ändra på resolutionen.

Jag är glad över att vi har en ofullkomlighetsprincip i vårt principprogram som säger att vi alla är ofullkomliga och kan göra fel….även en ledamot i utrikesutskottet!