Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 17 september 2010

SEA´s rekommenderade kandidater till riksdagen - läs!

Svenska Evangeliska Alliansen har ställt en del frågor till oss som kandiderar till riksdagen och rekommenderar sedan de kandidaterna vilka bäst stämmer överens med de frågor som SEA driver...jag blev en av de rekommenderade kandidaterna. Känns bra att min värdegrund lyfts fram!

Se vidare denna länk... http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=71