Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 4 september 2010

Överskuldsatt är ett livslångt fängelse!

Idag fick jag efter flera veckors väntan äntligen in min artikel i Göteborgs -Posten. Den handlar om alla dem som bollas och "säljs" mellan olika inkassoföretag. Det kan röras sig om personer som hade företag som gick omkull under den förra finanskrisen och som nu nästan 20 år efteråt fortfarande lever på existensminimum och ständigt är utsatta för dessa inkassoföretag.

Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten finns just nu 175 000 stycken personer som sedan 2006 varit registrerade hos Kronofogden och som i dag (juni 2010) har en skuld över 30 000 kronor. Dessa personer kallas evighetsgäldenärer, vilket är en person som har haft varaktig löneutmätning hos Kronofogden i minst tre år för att betala av på sina skulder.

Bakom dessa siffror döljer sig ofta tragiska historier, där livets omständigheter lämnat människor med skuldbördor som de inte klarar av att bära. Detta är människor som inte ens kan hyra en släpkärra eller en videofilm, eftersom de får dras med sin betalningsanmärkning så länge skulden inte är helt återbetald.

I dagens Sverige riskerar alltså människor att fastna i Kronofogdens register på obestämd tid, med avlägsna möjligheter att återvända till ett normalt liv. Skuldsanering är tänkt att ge dessa svårt skuldsatta människor en sista utväg, men tyvärr finns det alltför många exempel på att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till. Skuldsanering kan hjälpa vissa, men uppenbarligen blir många lämnade efter.

För oss kristdemokrater är det viktigt att människor får en rimlig chans att göra rätt för sig. En absolut preskriptionstid på 15 år bör införas för skulder som varit föremål för löneutmätning. Därefter avskrivs skulderna. Detta är något som skulle ge överskuldsatta chansen till ett nytt liv.

Den invändning som brukar resas mot liknande förslag är att de skulle kunna uppmuntra till riskfyllt lånande, eftersom man vet att skulderna ändå kommer att avskrivas. Den invändningen missar dock målet, eftersom det inte handlar om att avskaffa vare sig löneutmätning eller betalningsanmärkningar. Syftet med förslagen är att förhindra att skuldfällan blir ett fängelse som hindrar människor från att leva produktiva liv.